Drainage aanleggen2021-07-19T16:20:49+02:00

Drainage

Drainage aanleggen

Van der Geest levert complete (water)systemen en bespreekt samen met elke klant welke oplossing het beste past. Met het aanleggen van drainage kan je het waterpeil verlagen. Dit behaal je door het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond. 

Voor het verkrijgen van het gewenste grondwaterniveau heeft Van Der Geest specialistisch drainagematerieel voorhanden. Hiermee kunnen wij op iedere locatie op de meest efficiënte wijze drainage aanleggen.

Drainage aanleggen

Drainage aanleggen kan voor vele doeleinden: Sportveld drainage, natuur- en recreatie drainage, bouw & infra drainage, veenweiden drainage, landbouwdrainage. Eén van onze grootste specialisme is het aanbrengen van landbouwdrainage, zoals op bollenvelden of akkerbouwland. Goede drainage aanleggen voorkomt grote plassen water en daardoor veroorzaakte verzakkingen. Drainage is toepasbaar onder zowel grasvelden als bestrating. 

Van Der geest Drainage heeft jarenlange ervaring met het aanleggen van drainage systemen. Vanuit deze ervaring kunnen wij u altijd een advies geven dat past bij uw situatie. Wij zijn tevens in het bezit van de juiste voertuigen en materialen om alle soorten drainage voor u aan te leggen.

Horizontale drainage aanbrengen

Het aanbrengen van deze horizontale drainage kan zeer exact en nauwkeurig plaatsvinden met behulp van moderne GPS-systemen. Bij horizontale drainage worden buizen die voorzien zijn van een drainage filter door middel van een graver sleufloos in de grond geplaatst. De drainagebuizen kunnen aangebracht worden met een sleuf vulling van zand en grind (of een ander vulmateriaal). 

Drainage laten aanleggen

Drainagebuizen worden altijd aangelegd in combinatie met drainagezand. Drainagezand heeft een vrij grove structuur, die ervoor zorgt dat het water sneller doorlaat. Drainagezand wordt gebruikt rondom drainagebuizen. Het zorgt ervoor dat de grond droog blijft en goed gedraineerd wordt. Drainagezand laat zich niet verdichten en is daarom niet geschikt om te gebruiken onder bestrating en dergelijke.

Drainagebuizen worden altijd aangelegde in combinatie met drainagezand. Het zorgt ervoor dat de grond droog blijft en goed gedraineerd wordt.

Drainage voor natuur- en recreatiegebieden aanleggen

Natuur en recreatie gebieden hebben goede drainage nodig om goed te functioneren. Drainage helpt tegen overstroming en zorgt ervoor dat de mest goed intrekt. Een grasveld is immers veeleisend qua onderhoud. Van der Geest heeft jarenlange ervaring en speciaal ontwikkelde apparatuur om zo min mogelijk schade aan te brengen aan het huidige gebied. 

Voor de natuur en recreatie branche bieden wij verschillende soorten drainage aan:

 

  • Sportvelden
  • Golfbanen
  • Grote tuinen
  • Parken

Sportveld drainage

Sportvelden zijn vaak gelegen op lastig bereikbare locaties. Daarnaast mag er geen schade aangebracht worden aan het bestaande veld of omliggende inrichting.

Drainage voor de bouw- en infra branche aanleggen

Drainage wordt in tijdelijke vorm vaak gebruikt als bemalingsdrainage. De drainage wordt dan voorzien van een dicht uiteinde van de drain (zonder perforatie). Voor de bouw- en infrastructuur branche brengen wij drainagesystemen aan voor bijvoorbeeld bouwputten, werkwegen, voorbelastingen en rioleringen.

Lees hier meer over ontwatering in de bouw- en infrastructuur.

Veenweidedrainage en onderwaterdrainage

Veenweidendrainage (ook wel onderwaterdrainage genoemd) wordt steeds vaker toegepast. In de zomerperiode kan veen verdrogen waarbij er CO2 vrijkomt.

Voor de drainage van veengrond gebruiken wij een zeer lichte machine met een lage bodemdruk.

Lees hier meer over veenweidedrainage.

Landbouwdrainage aanleggen

Eén van onze grootste specialisme is het aanbrengen van landbouwdrainage, zoals op bollenvelden of akkerbouwland. Op deze percelen maken we gebruik van een open of gesloten systeem.

Lees hier meer over landbouwdrainage.

Drainage voor uw weiland

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.

Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoer middelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.

Drainage aanbrengen in uw weiland zorgt ervoor dat uw land niet langer drijfnat is. Zo kunnen dieren er zonder problemen op grazen. Drainage aanleggen in een weiland is dé oplossing voor natte weilanden. Vd Geest Hillegom kan weiland drainage voor u uitvoeren. 

Drainage laten aanleggen door van der Geest

Door jarenlange ervaring en specialistische apparatuur is van der Geest zeer gewild voor specialistische drainagewerkzaamheden. Met name onder de bollenteelt is onze drainage service erg gewild. Onze opdrachtgevers lopen zeer uiteen; van bollenvelden tot sportvelden. Bij iedere opdrachtgever kijken wij naar een oplossing op maat, zodat altijd het optimale resultaat behaald wordt.

Offerte nodig?