Drainage

Drainage aanleggen

Van der Geest levert complete (water)systemen en bespreekt samen met elke klant welke oplossing voor het aanleggen van drainage het beste past. Met het aanleggen van drainage kan je het waterpeil verlagen. Dit behaal je door het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond.

Voor het verkrijgen van het gewenste grondwaterniveau heeft Van Der Geest specialistisch drainage materieel voorhanden. Hiermee kunnen wij drainage op iedere locatie op de meest efficiënte wijze aanleggen.

Drainage aanleggen

Drainage aanleggen kan voor vele doeleinden: Sportveld drainage, natuur- en recreatie drainage, bouw & infra drainage, veenweiden drainage, landbouwdrainage. Eén van onze grootste specialisme is het aanleggen van landbouwdrainage, zoals op bollenvelden of akkerbouwland. Goede drainage aanleggen voorkomt plassen water bovenop het land of langdurige vochtigheid in de grond. Drainage is toepasbaar onder zowel onverharde gronden als verhardingen. 

Van Der geest Drainage heeft jarenlange ervaring met het aanleggen van drainage systemen. Vanuit deze ervaring kunnen wij u altijd een advies geven dat past bij uw situatie. Wij zijn tevens in het bezit van de juiste voertuigen en materialen om alle soorten drainage voor u aan te leggen.

Hieronder zijn enkele projecten van ons te zien:

Horizontale drainage aanbrengen

Het aanbrengen van deze horizontale drainage kan zeer exact en nauwkeurig plaatsvinden met behulp van moderne GPS- en laser-systemen. Bij horizontale drainage worden buizen die voorzien zijn van een drainage filter door middel van een drainagemachine d.m.v. open sleuf of sleufloos in de grond aangebracht. De drainagebuizen kunnen indien gewenst aangebracht worden met een sleuf vulling van zand en grind (of een ander vulmateriaal). 

Drainage laten aanleggen met drainagezand

Drainagebuizen worden soms aangelegd in combinatie met drainagezand. Drainagezand heeft een vrij grove structuur, die ervoor zorgt dat het water sneller doorlaat. Drainagezand wordt gebruikt rondom drainagebuizen. Het zorgt ervoor dat de grond droog blijft en goed gedraineerd wordt.

Drainage aanleggen weiland

Natuur en recreatie gebieden hebben goede drainage nodig om goed te functioneren. Een grasveld is immers veeleisend qua onderhoud. Van der Geest heeft jarenlange ervaring en speciaal ontwikkelde apparatuur om zo min mogelijk schade aan te brengen aan het huidige gebied. 

Sportveld drainage

Sportvelden zijn vaak gelegen op lastig bereikbare locaties. Daarnaast mag er geen schade aangebracht worden aan het bestaande veld of omliggende inrichting. Mede daarom belangrijk dat drainage door vakkundig personeel wordt aangelegd en met geschikt materiaal wordt uitgevoerd. Het is mogelijk om de uitkomende grond direct af te voeren d.m.v. afvoerband, zodat het veld zo min mogelijk wordt beschadigd.

Voor de natuur en recreatie branche kunnen wij verschillende soorten drainage aanleggen:

  • Sportvelden
  • Golfbanen
  • Grote tuinen
  • Parken
Drainage sportvelden

Aanleggen van drainage voor de bouw- en infra branche

Drainage wordt in tijdelijke vorm vaak gebruikt als bemalingsdrainage. De drainage wordt dan voorzien van een dicht uiteinde van de drain (zonder perforatie). Voor de bouw- en infrastructuur branche brengen wij drainagesystemen aan voor bijvoorbeeld bouwputten, werkwegen, voorbelastingen en rioleringen.

Lees hier meer over ontwatering in de bouw- en infrastructuur.

Veenweidedrainage en onderwaterdrainage laten aanleggen

Veenweidendrainage (ook wel onderwaterdrainage genoemd) wordt steeds vaker toegepast. In de zomerperiode kan veen verdrogen waarbij er CO2 vrijkomt.

Voor de drainage van veengrond gebruiken wij een zeer lichte machine met een lage bodemdruk.

Lees hier meer over veenweidedrainage.

Landbouwdrainage

onderwaterdrainage weiland
onderwaterdrainage weiland

Eén van onze grootste specialisme is het aanbrengen van landbouwdrainage, zoals op bollenvelden of akkerbouwland. Op deze percelen maken we gebruik van een open of gesloten systeem.

Lees hier meer over landbouwdrainage.

Drainage laten aanleggen voor uw weiland

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.

Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoer middelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.

Drainage in uw weiland aanleggen zorgt ervoor dat uw land niet langer drijfnat is. Zo kunnen dieren er zonder problemen op grazen. Drainage in een weiland aanleggen is dé oplossing voor natte weilanden. Van der Geest Hillegom kan voor u drainage aanleggen weiland.

Drainage laten aanleggen door van der Geest

Door jarenlange ervaring en specialistische apparatuur is van der Geest zeer gewild voor specialistische drainagewerkzaamheden. Onze opdrachtgevers lopen zeer uiteen; van bollenvelden tot sportvelden, wij leggen drainage aan voor elk project. Bij iedere opdrachtgever kijken wij naar een oplossing op maat, zodat altijd het optimale resultaat behaald wordt.

Offerte nodig?

Vul hieronder het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Belt u ons liever? Wij zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer: