Drainage

Drainage aanleggen

Drainage aanleggen

Al sinds 1993 werkzaam als drainagebedrijf

Van der Geest levert complete (water)systemen en bespreekt samen met de klant welke oplossing voor het aanleggen van drainage het beste past. Met het aanleggen van drainage kan je het waterpeil verlagen. Dit behaal je door het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond.

Wij gebruiken gespecialiseerde drainage systemen

Voor het verkrijgen van het gewenste grondwaterniveau heeft Van Der Geest specialistisch drainage materieel voorhanden. Hiermee kunnen wij drainage op iedere locatie op de meest efficiënte wijze aanleggen.

drainage aanleggen met een kettinggraver

Waarom het aanleggen van drainage?

Drainage kan voor vele doeleinden: sportveld drainage, natuur- en recreatie drainage, bouw & infra drainage, veenweiden drainage, landbouwdrainage. Eén van onze grootste specialisme is het aanleggen van landbouwdrainage, zoals op bollenvelden of akkerbouwland. Goed drainage aanleggen voorkomt plassen water bovenop het land of langdurige vochtigheid in de grond. Drainage is toepasbaar onder zowel onverharde gronden als verhardingen. 

Van Der Geest Drainage heeft jarenlange ervaring met het aanbrengen van drainage systemen. Vanuit deze ervaring kunnen wij u altijd een advies geven dat past bij uw situatie. Wij zijn tevens in het bezit van de juiste voertuigen en materialen om alle soorten drainage voor u aan te leggen. Uw perfecte drainagebedrijf voor de Bollenstreek!

Bekijk onze video voor een impressie van het aanleggen van drainage

Horizontale drainage aanbrengen

Het aanbrengen van deze horizontale drainage kan zeer exact en nauwkeurig plaatsvinden met behulp van moderne GPS- en laser-systemen. Bij horizontale drainage worden buizen die voorzien zijn van een drainage filter door middel van een drainagemachine d.m.v. open sleuf of sleufloos in de grond aangebracht. De drainagebuizen kunnen indien gewenst aangebracht worden met een sleuf vulling van zand en grind (of een ander vulmateriaal). 

Drainagezand

Drainagebuizen worden soms aangelegd in combinatie met drainagezand. Drainagezand heeft een vrij grove structuur, die ervoor zorgt dat het water sneller doorlaat. Drainagezand wordt gebruikt rondom drainagebuizen. Het zorgt ervoor dat de grond droog blijft en goed gedraineerd wordt.

Waar wij drainage aanleggen

Drainage sportveld Alkmaar

Drainage

Sportveld drainage

Sportvelden zijn vaak gelegen op lastig bereikbare locaties. Daarnaast mag er geen schade aangebracht worden aan het bestaande veld of omliggende inrichting. Mede daarom belangrijk dat drainage door vakkundig personeel wordt aangelegd en met geschikt materiaal wordt uitgevoerd. Het is mogelijk om de uitkomende grond direct af te voeren d.m.v. afvoerband, zodat het veld zo min mogelijk wordt beschadigd.

Drainage

Natuur- en recreatie drainage

Natuur en recreatie gebieden hebben goede drainage nodig om goed te functioneren. Een grasveld is immers veeleisend qua onderhoud. Van der Geest heeft jarenlange ervaring en speciaal ontwikkelde apparatuur om zo min mogelijk schade aan te brengen aan het huidige gebied. 

Drainagesysteem Camping Vlietland
Bouw -en infra drainage

Drainage

Bouw- en infra drainage

Drainage wordt in tijdelijke vorm vaak gebruikt als bemalingsdrainage. De drainage wordt dan voorzien van een dicht uiteinde van de drain (zonder perforatie). Voor de bouw- en infrastructuur branche brengen wij drainagesystemen aan voor bijvoorbeeld bouwputten, werkwegen, voorbelastingen en rioleringen.

Drainage

Veenweiden drainage

Veenweidendrainage (ook wel onderwaterdrainage genoemd) wordt steeds vaker toegepast. In de zomerperiode kan veen verdrogen waarbij er CO2 vrijkomt. Voor de drainage van veengrond gebruiken wij een zeer lichte machine met een lage bodemdruk.

drainage aanleggen weiland met een onderwaterdrainage machine
Landbouw drainage

Drainage

Landbouw drainage

Eén van onze grootste specialisme is het aanbrengen van landbouwdrainage, zoals op bollenvelden of akkerbouwland. Op deze percelen maken we gebruik van twee soorten systemen.

“Sinds 1979 zijn wij bezig met diverse drainage projecten met behulp van de modernste en meest geavanceerde drainage voertuigen.

Tip! Drainage laten aanleggen voor uw weiland

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoer middelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is. Drainage in uw weiland aanleggen zorgt ervoor dat uw land niet langer drijfnat is. Zo kunnen dieren er zonder problemen op grazen. Drainage in een weiland aanleggen is dé oplossing voor natte weilanden. Van der Geest Hillegom kan voor u drainage aanleggen voor een weiland.

  • Altijd advies op maat
  • Brede inzet aan werkzaamheden
  • Gespecialiseerd in weiland drainage

Bekijk een paar drainage projecten

drainage aanleggen in een open veld

Veelgestelde vragen

Een drainage is een systeem dat er voor zorgt dat (grond)water afgevoerd kan worden. Het doel is om ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil gecontroleerd wordt zodat er aan de oppervlakte geen overlast van water is.

Drainage kan met of zonder sleuf water van de ene plek naar de ander brengen (afvoeren), bijvoorbeeld in een nabijgelegen plas of sloot. Met behulp van gespecialiseerde drainage machines kan dit op grote schaal toegepast worden. 

Naast drainage zijn we ook erg bekwaam met allerlei soorten grondwerk . Daarnaast is ons bedrijfsonderdeel Van der Geest Heiwerk gespecialiseerd in funderingswerk en (klein) heiwerk. Tot slot verhuren wij ook ons materiaal, van graafmachines tot trekkers. 

Dit ligt uiteraard aan de grootte van het project, de grond en wat voor machines en apparatuur er benodigd is. Vraag gerust naar een offerte op maat waarin we onze prijzen duidelijk communiceren.