Grondwerk

Grondwerk Van der Geest

Al 65 jaar hét grondverzetbedrijf

Wij voeren grondwerk uit in allerlei verschillende vormen en combinaties. Onze mensen bezitten gespecialiseerde kennis, materieel én jarenlang ervaring in het uitvoeren van grondverzet projecten. Van landverkaveling tot aan wegenbouw, niets is voor ons onbekend.

Grondverzet in het kort

Wat is grondverzet? Kort gezegd is het een combinatie van allerlei grondwerkzaamheden zoals het ontgraven, ophogen en het verplaatsen van stukken grond. Het doel van grondwerk is dat een stuk land of perceel wat bewerkt wordt in goede staat afgeleverd wordt, zodat de grond voor een andere functie gebruikt kan worden. Vaak is grondwerk de eerste fase van een complexere bouwproject. Daarbij hoort ook het plaatsen van keerwanden, leggen van leidingen, maken van waterpartijen enzovoorts.

Wij zijn dé grondwerk specialist

Op zoek naar een echte grondwerk specialist? Wij van Van der Geest Hillegom hebben 65 jaar ervaring in (complexe) grondverzet projecten, vaak gecombineerd met (grond)wateruitdagingen. Daarnaast bezitten wij een up-to-date machinepark voor alle mogelijk grondwerk klussen. Onze professionele medewerkers zijn tot slot ook gespecialiseerd in het bieden van maatwerkoplossingen. Alles is mogelijk!

Grondwerkzaamheden waar wij goed in zijn:

 • Landverkavelingen
 • Landverbetering (spitten)
 • Wegenbouw
 • Sportvelden
 • Rioleringen
 • Waterpartijen / sloten
 • Terreinverhardingen
 • Funderingen
 • Sloopwerk
 • Keermuren

Onze specialiteiten op het gebied van grondwerk / grondverzet

Grondverzet

Bouw & Infra projecten

Veel van onze projecten gaan over de bouw en aanleg van (sport)velden, parken, watersystemen en wegen. 

Grondverzet

Natuurontwikkeling

Bij natuurontwikkeling projecten wordt er vaak gewerkt aan de realisatie van sloten, waterpartijen, wandelpaden en groenbeplanting. 

Grondverzet voor natuurontwikkeling

Grondverzet

Land verkavelen

Bij landverkaveling willen we (verouderde) percelen productiever maken. Dit vereist meestal een combinatie aan werkzaamheden, zoals:

 • Het maken van een verkavelingsplan
 • Het recht maken van slootkanten
 • Tussenliggende sloten verspitten en het graven naar watercompensatie
 • Het aanbrengen / aanpassen van een drainagesysteem
 • Het egaliseren van land

Grondverzet

Land verbeteren (spitten)

Onder landverbetering verstaan we hier dat we bepaalde grond gereed maken voor bijvoorbeeld gewassenteelt of een ander doel. Wij spitten al sinds 1979 en inmiddels hebben wij al meer dan 550 hectare land geschikt gemaakt voor de bollenteelt.

“Sinds 1979 zijn wij bezig met diverse spitwerken van 500 m2 tot 400.000 m2. In totaal hebben wij ca. 550 hectare land geschikt gemaakt voor de bollenteelt”

Waarom land verkavelen?

Bollenteelt wordt op steeds grotere schaal uitgevoerd met steeds groter wordende machines. Daarvoor zijn grote percelen nodig. Veel oude percelen zijn klein en grenzen aan kromme sloten. Verkaveling zorgt ervoor dat deze percelen weer volledig geschikt worden voor de teelt.

 • Altijd advies op maat
 • Brede inzet aan werkzaamheden
 • Gespecialiseerd voor (bollen)teelt

Waarom land verbeteren?

Spitten van potentieel bollenland houdt in dat de onbruikbare bovenlaag wordt verwisseld met een dieper gelegen zandlaag. Door inzet van onze rupsgraafmachines is het mogelijk om een bovenlaag tot 3m dikte te wisselen met zand uit de ondergrond.

 • Al meer dan 40 jaar ervaring
 • Voor iedere klus het juiste materieel
 • Gebruiksklare aflevering

Bekijk enkele van onze grondwerk projecten

Graafmachine met grondwerkzaamheden

Veelgestelde vragen

Uiteraard proberen wij onze diensten altijd tegen een zo scherp mogelijke prijs aan te bieden. Wij denken proactief mee bij een project en bieden advies op maat. Neem voor een voorstel op maat contact op met ons. 

De kosten van het grondwerk kan per project verschillen door de vele verschillende factoren die we tegenkomen. Factoren zijn bijvoorbeeld grootte van het stuk grond, complexiteit en de benodigdheden (bijvoorbeeld een drainagesysteem). 

Een grondwerkerbereidt een terrein voor op de bouw van bijvoorbeeld woningen, sportvelden, paden of andere doeleinden. Veelvoorkomende grondwerkzaamheden zijn het ophogen, uitgraven en verplaatsen van stukken grond. 

Naast grondwerk zijn we ook erg bekwaam met het leveren van water- en drainage systemen. Daarnaast is ons bedrijfsonderdeel Van der Geest Heiwerk gespecialiseerd in funderingswerk en (klein) heiwerk. Tot slot verhuren wij ook ons materiaal, van bulldozers tot tractors. 

Wij nemen veel projecten aan als hoofdaannemer omdat wij de capaciteit en kennis hebben om projecten volledig te realiseren. Echter kunnen wij ook leveren aan andere hoofdaannemers.