Grondwerk

Land verbeteren middels grondwerk

Spitten van potentieel bollenland houdt in dat de onbruikbare bovenlaag wordt verwisseld met een dieper gelegen zandlaag. Door inzet van onze rupsgraafmachines is het mogelijk om een bovenlaag tot 3m dikte te wisselen met zand uit de ondergrond.

Spitten

Spitten van land wordt onder andere gedaan bij:

  • Na sloop van oude kassen en gebouwen
  • Ruilverkaveling
  • Grasland dat als bollenland gebruikt mag worden
  • Landverkaveling (verspitten van oude sloten)

Sinds 1979 zijn wij bezig met diverse spitwerken van 500 m2 tot 400.000 m2. In totaal hebben wij ca. 550 hectare land geschikt gemaakt voor de bollenteelt.

Na het spitten en/of verkavelen wordt het land verder ingericht met sloten, dammen, drainage en beschoeiing, zodat de kweker direct aan de gang kan met telen van zijn gewas.

Offerte nodig?