Drainage werkzaamheden

Wij weten alles over drainage

Al sinds 1993 aan het werk als erkend drainage bedrijf

Nederland is een echt waterland. Wij zijn een van de weinigen ter wereld die het water onder controle hebben door middel van dijken, dammen en drainage. Water kan hierdoor echter ook voor grote overlast zorgen. Wanneer je overlast ondervindt van water kan ons drainagebedrijf een gerichte  oplossing bieden.

Bij van der Geest gaan drainage en grondwerk hand in hand. Wij leveren complete watersystemen en oplossingen op maat. Een correcte uitvoering van drainagewerkzaamheden vergt specialistische kennis en de juiste apparatuur. Van der Geest beschikt over diverse drainagemogelijkheden.

drainage tekeningkopie

Drainage, wat houdt dat in?

Drainage wordt ook wel ontwatering genoemd. Het is het afvoeren van overmatig bodemwater over of door de grond. Hiermee wordt het grondwaterpeil verlaagd. Het water wordt afgevoerd met bijvoorbeeld drains en ondergrondse drainagebuizen, maar ook via kleine sloten en greppels.  Hiermee zal het water naar grotere watergangen stromen waardoor het water uiteindelijk afwatert. Ontwatering wordt veel gebruikt in de waterbouw en waterbeheer. Sommige gewassen en bodemtypes hebben goede drainering nodig om gezond te blijven.

Weten hoe drainage werkt in de praktijk? Bekijk onze video's!

Wanneer heb je drainage werkzaamheden nodig?

In steden en grote dorpen is drainage belangrijk om te voorkomen dat de straten overlopen. Slechte afvoer van water zorgt regelmatig voor ondergelopen tunnels, straten, en overgelopen sloten en putten.

Ook in de landbouw komt drainage veel voor. Voor sommige gewassen is het belangrijk dat het grondwaterpeil continu hetzelfde blijft, denk bijvoorbeeld aan de bollenteelt of groenten- en fruitteelt.

Ontwatering voor natuur- en recreatie

Deze drainageprojecten zijn vaak kleiner in omvang of slecht bereikbaar. Speciaal voor deze projecten hebben wij een kleine drainagemachine die zeer flexibel en licht is. Zo wordt er zo min mogelijk beschadigd.

Lees hier meer over ontwatering voor natuur- en recreatie.

Sportveldddrainage

Vaak zijn sportvelden gelegen op lastig bereikbare locaties aan de rand van een dorp of stad. Vaak zijn er meerdere sportvelden, en heb je omliggende gebouwen. Met onze kleine drainagemachine kunnen wij snel en zorgeloos drainage aanbrengen op alle sportvelden. Zo hoef je je geen zorgen te maken over eventuele schade aan de omliggende velden en inrichting.

Bij sommige sportvelden is het mogelijk om drainage zonder sleuf aan te leggen. Hiermee wordt de onderbaan minimaal aangetast en belast.

Drainage voor bouw- en infrastructuur

Voor de bouw- en infrastructuur branche brengen wij drainagesystemen aan voor bijvoorbeeld bouwputten, werkwegen, voorbelastingen en rioleringen.

Onderwater -en veenweidedrainage

Veenweidedrainage wordt ook wel onderwaterdrainage genoemd. Deze vorm van drainage wordt steeds vaker toegepast. Met name in de zomer kan veen verdrogen waardoor er CO2 vrijkomt. Hierbij vindt er ook nog bodemdaling plaats, waardoor het steeds moeilijker wordt om de gewenste drooglegging te behouden. Veengebieden zijn erg gevoelig voor schade aan de grasmat. Bij het gebruik van machines kan zowel een te droge als te natte bodem snel kapot gaan. Uiteraard is dit niet wenselijk.

Voor de drainage van veengrond gebruiken wij een zeer lichte machine met een lage bodemdruk.

Landbouwdrainage

Een van onze specialismen is het aanbrengen van landbouwdrainage. Dit doen wij bijvoorbeeld op bollenvelden en akkerbouwgrond. 

Voor landbouwdrainage gebruiken wij twee soorten systemen, een open systeem en een gesloten systeem. In het open systeem eindigen de eindbuizen in de sloot. Het gesloten systeem bestaat uit drainage strengen die verbonden zijn via een verzamelleiding. Deze hoofdleiding komt uit in een sloot of verzamelput. Door het gesloten systeem wordt de drainage minder vervuild. Hierdoor heb je minder onderhoud aan de sloten. 

De tuin draineren

Bah, allemaal plassen in de tuin. Hoe los ik dit op? De plassen in de tuin kunnen komen door een te hoog grondwaterpeil. Het kan zelfs zorgen voor een vochtige kruipruimte. De plassen in jouw tuin kunnen opgelost worden met drainagewerkzaamheden. De tuin draineren zorgt er ook voor dat planten, bomen en struiken het een stuk beter gaan doen.

Drainage bij van der Geest

Door jarenlange ervaring en specialistische apparatuur is van der Geest zeer gewild voor drainagewerkzaamheden. Met name onder de bollenteelt is onze drainage service erg gewild. Onze opdrachtgevers lopen zeer uiteen; van bollenvelden tot kleine tuinen. Bij iedere opdrachtgever kijken wij naar een drainageoplossing op maat, zodat altijd het optimale resultaat geboekt wordt.