Landbouwdrainage

Landbouw drainage

Al sinds 1993 draineren wij water op landbouw

Eén van onze grootste specialisme is het aanbrengen van landbouwdrainage, zoals op bollenvelden of akkerbouwland. Op deze percelen maken we gebruik van twee soorten systemen:

Open systeem (via eindbuizen lozen op sloot)

Gesloten systeem/drukdrainage

Wij gebruiken gespecialiseerde drainage systemen

Voor de landbouw hebben we speciale drainagesystemen ter beschikking. We maken hierbij onderscheid tussen een open drainagesysteem en een gesloten drainagesysteem. Hier vertellen we kort wat de verschillen zijn. 

Open systeem

Een open drainage systeem bestaat uit drainagestrengen die met eindbuizen uitmonden in de sloot. Indien de drainage onder water is aangebracht (onderwaterdrainage), worden er opzetters op de eindbuis gezet om vervuiling van de drains tegen te gaan.

Gesloten systeem

Een gesloten systeem bestaat uit drainagestrengen, die verbonden zijn via een verzamelleiding. Deze hoofdleiding komt uit in de sloot, of een verzamelput. Het voordeel van dit systeem is, dat de drainage minder vervuild. Daarnaast is het onderhoud, door ontbreken van eindbuizen, van de sloten gemakkelijker. Een gesloten systeem kan ook voorzien worden van een pomp. Door middel van een vlotter kan dan ingesteld worden hoe hoog het waterpeil moet komen te staan. Het waterpeil in het land is hierdoor onafhankelijk van het buitenwater in te regelen.

Sleufloos of met open sleuf

Wij hebben diverse machines waardoor we drainage zowel sleufloos als met open sleuf kunnen aanbrengen. De werkwijze met open sleuf wordt meestal gekozen bij de volgende gevallen:

  • Doorbreken van slecht waterdoorlatende lagen zodat water beter naar de drainage kan komen
  • Vullen van drainage strengen met grof materiaal zoals zand of schelpen

Voor alle overige projecten maken wij gebruik van de sleufloze technieken. Door de drainage sleufloos aan te brengen worden de grondlagen niet verstoord en de grasmat minimaal beschadigd.

Een kijkje bij onze drainage werkzaamheden