Drainage

Bouw- & Infra drainage

Drainage kan een oplossing zijn voor snel overlopende bouw locaties en infra. Wanneer de grond weinig water doorlaat kan het oplopende water een groot probleem vormen. Drainage is een goed middel tegen wateroverlast binnen de bouw en infra. 

Voor de bouw- en infrabranche brengen wij drainagesystemen aan voor onder andere:

  • Bouwputten
  • Werkwegen
  • Voorbelastingen
  • Rioleringen

Bemalingsdrainage

Drainage wordt in tijdelijke vorm vaak gebruikt als bemalingsdrainage. De drainage wordt dan voorzien van een dicht uiteinde van de drain (zonder perforatie). Aan deze drainbuis kan een bemalingspomp worden aangesloten. Op deze manier kan de omliggende grond versneld het water laten afvoeren.

Indien de klant volledig ontzorgd wil worden, kunnen wij naast het aanbrengen van bemalingsdrainage, ook een complete aanbieding maken voor het uitgraven/aanvullen van de desbetreffende ontgraving.

Aanvullingen d.m.v. rupsdumper

Drainage wordt vaak aangebracht op plekken die nog slecht bereikbaar zijn. Om de drainagestrengen beter hun werk te laten doen, kunnen de sleuven opgevuld worden met een grof materiaal zoals zand of grind. Deze materialen kunnen wij gemakkelijk aanbrengen door de speciaal ontwikkelde rupsdumper. Deze rupsdumper is voorzien van een afvoerband, waardoor de drainsleuf, of de trechter van de drainage machine, gemakkelijk gevuld kan worden.

Offerte nodig?