Drainage

Veenweidendrainage

Veenweidedrainage (ook wel onderwaterdrainage genoemd) wordt steeds vaker toegepast. In de zomerperiode kan veen verdrogen waarbij er CO2 vrijkomt. Dit veroorzaakt de onwenselijke uitstoot van extra CO2. Daarnaast vindt er bodemdaling plaats, zodat het steeds moeilijker wordt om de gewenste drooglegging te houden.

Schade

Veengebieden hebben de eigenschap dat ze erg gevoelig zijn voor schade aan de grasmat. Zowel een te droge als te natte bodem kan bij het gebruik van machines snel kapot gaan. Om deze drainage aan te kunnen leggen met het zo min mogelijk schade aan het grasland, hebben wij een speciale machine ontwikkeld. Deze machine is zeer licht (6.000 kg) en heeft een zeer lage bodemdruk van 240 gram/cm2. De machine is zeer kort waardoor er bij het maken van bochten zo min mogelijk schade ontstaat.

Gesloten systeem

In veenweidegebieden wordt er vaak gekozen voor een gesloten drainagesysteem op een put. Deze put kan voorzien worden van één eindbuis naar de sloot, met of zonder pompsysteem. Het aanbrengen van deze putten vindt plaats met mini- of midi-rupsgraafmachines op rubberen rupsen. Dit zorgt ervoor dat ook bij het aanbrengen van putten, schade aan het land minimaal zal zijn.

Offerte nodig?