Grondwerk

Grondwerk voor Land verkavelen

Bollenteelt wordt op steeds grotere schaal uitgevoerd met steeds groter wordende machines. Daarvoor zijn grote percelen nodig. Veel oude percelen zijn klein en grenzen aan kromme sloten. Omdat veel kleine kwekers stoppen is het voor degene die doorgaan mogelijk om kleine percelen samen te voegen tot economisch interessante percelen.

Advies

Om dit soort percelen meer productief te maken, zorgen wij voor een advies op maat. Vaak bestaat dit uit een samenstelling van onderstaande werkzaamheden:

  • Maken van een verkavelingsplan
  • Slootkanten recht maken
  • Tussenliggende sloten verspitten en graven compensatie water
  • Drainage systeem aanbrengen/aanpassen
  • Land egaliseren
Landverkaveling als grondwerk

Offerte nodig?