Grondwerk Green Garden

Bij het bollenexport bedrijf Green Garden hebben wij een verharding gemaakt voor de groeimogelijkheden van het bedrijf. Om deze verharding te maken moest er een sloot gedempt worden en watercompensatie gegraven worden. Om de sloot netjes te kunnen dempen is deze droog bemalen en verspit met de ondergrond. Om de bestaande hemelwaterafvoer te kunnen waarborgen, zijn er kolken en een verzamelleiding aangebracht.

Gerelateerde berichten

Sportvelden 2023

Voor verschillende klanten in Nederland hebben wij sportvelden gerenoveerd of