Grondwerk Tuinbouw infra bouw2022-05-04T14:12:31+02:00

Drainage

Grondwerk bouw en infra projecten

Grondwerk voeren wij uit in allerlei verschillende vormen en combinaties. Zo voeren wij grondwerk uit voor landverkavelingen, land verbetering (spitten), wegenbouw, sportvelden, watergangen, terreinverhardingen, funderingen en ga zo maar door.

Grondwerk binnen de bouw en infra bouw projecten

Binnen de tuinbouw infra en bouw hebben wij inmiddels een bekende naam op weten te bouwen. Veel projecten nemen wij aan als hoofdaannemer om alle werkzaamheden compleet te organiseren. Daarnaast werken wij vaak voor aannemers en/of bouwbedrijven om het grondwerk van grotere projecten uit te voeren. Al jarenlang dé specialist in grondwerk van de gehele bollenstreek en Haarlemmermeer.

Voorbeelden van grondwerk projecten in onderaanneming zijn:


 • Aanleg sportvelden Beverwijk (Domo Sports Grass)
 • Aanleg sportpark Hillegom (Arcadis)
 • Aanleg sportvelden Schiedam en Woerden (Van Kessel)
 • Verbreding Drechtbrug N207 Leimuiden (Mourik)
 • Aanleg Verkeersknoop Bleizo Zoetermeer (VOBI / BAM Infra)
 • Bouwrijp maken manege Hillegom (Heijmans)
 • Geluidswallen Schiphol (Dura Vermeer)

Grondwerk Natuur ontwikkeling

Bij natuurontwikkeling projecten wordt er vaak gewerkt aan de realisatie van sloten, waterpartijen, wandelpaden en groen beplanting. Behalve de beplanting van groen kunnen wij bijna alle werkzaamheden verzorgen.

Land verkavelen

Bollenteelt wordt op steeds grotere schaal uitgevoerd met steeds groter wordende machines. Daarvoor zijn grote percelen nodig. Veel oude percelen zijn klein en grenzen aan kromme sloten. Omdat veel kleine kwekers stoppen is het voor degene die doorgaan mogelijk om kleine percelen samen te voegen tot economisch interessante percelen.

Grondwerk advies

Om dit soort percelen meer productief te maken, zorgen wij voor een advies op maat. Vaak bestaat dit uit een samenstelling van onderstaande werkzaamheden:

 • Maken van een verkavelingsplan
 • Slootkanten recht maken
 • Tussenliggende sloten verspitten en graven compensatie water
 • Drainage systeem aanbrengen/aanpassen
 • Land egaliseren

Land verbeteren

Spitten van potentieel bollenland houdt in dat de onbruikbare bovenlaag wordt verwisseld met een dieper gelegen zandlaag. Door inzet van onze rupsgraafmachines is het mogelijk om een bovenlaag tot 3m dikte te wisselen met zand uit de ondergrond.

Spitten

Spitten van land wordt onder andere gedaan bij:

 • Na sloop van oude kassen en gebouwen
 • Ruilverkaveling
 • Grasland dat als bollenland gebruikt mag worden
 • Landverkaveling (verspitten van oude sloten)

Sinds 1979 zijn wij bezig met diverse spitwerken van 500 m2 tot 400.000 m2. In totaal hebben wij meer dan 550 hectare land geschikt gemaakt voor de bollenteelt.

Na het spitten en/of verkavelen wordt het land verder ingericht met sloten, dammen, drainage en beschoeiing, zodat de kweker direct aan de gang kan met telen van zijn gewas.

Offerte nodig?


0252-516397