Drainage

Grondwerk

Verschillende grondwerk combinaties

Grondwerk voeren wij uit in allerlei verschillende vormen en combinaties. Zo voeren wij grondwerk uit voor landverkavelingen, land verbetering (spitten), wegenbouw, sportvelden, watergangen, terreinverhardingen, funderingen en ga zo maar door. Kijk bij onderstaande pagina’s of neem contact met ons op voor elk grondwerk op maat.

Grondwerk voor Bouw- & Infraprojecten

Veel projecten nemen wij aan als hoofdaannemer om alle werkzaamheden compleet te organiseren. Daarnaast werken wij vaak voor aannemers en/of bouwbedrijven om het grondwerk van grotere projecten uit te voeren.

Grondwerk in Natuurontwikkeling

Bij natuurontwikkeling projecten wordt er vaak gewerkt aan de realisatie van sloten, waterpartijen, wandelpaden en groenbeplanting. Behalve de beplanting van groen kunnen wij bijna alle werkzaamheden verzorgen.

Land verkavelen (Grondwerk)

Bollenteelt wordt op steeds grotere schaal uitgevoerd met steeds groter wordende machines. Daarvoor zijn grote percelen nodig. Veel oude percelen zijn klein en grenzen aan kromme sloten.

Land verbeteren (Grondwerk)

Spitten van potentieel bollenland houdt in dat de onbruikbare bovenlaag wordt verwisseld met een dieper gelegen zandlaag. Door inzet van onze rupsgraafmachines is het mogelijk om een bovenlaag tot 3m dikte te wisselen met zand uit de ondergrond.

Voor de natuur en recreatie branche bieden wij verschillende soorten drainage aan:

 

  • Sportvelden
  • Golfbanen
  • Grote tuinen
  • Parken

Sportveld drainage

Sportvelden zijn vaak gelegen op lastig bereikbare locaties. Daarnaast mag er geen schade aangebracht worden aan het bestaande veld of omliggende inrichting.

Grondwerk advies

vdGeest Hillegom adviseert u graag over grondwerkzaamheden. De specialisten van vd Geest grondverzet kunnen u van dienst zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie, het berekenen en opstellen van de grondbalans, het uitwerken van de gegevens tot een overzichtelijke rapportage en het geven van een advies op maat. 

Offerte nodig?