Grondwerk2020-08-05T13:45:14+02:00

Grondwerk

Verschillende combinaties

Grondwerk voeren wij uit in allerlei verschillende vormen en combinaties. Zo voeren wij grondwerk uit voor landverkavelingen, land verbetering (spitten), wegenbouw, sportvelden, watergangen, terreinverhardingen, funderingen en ga zo maar door. Kijk bij onderstaande pagina’s of neem contact met ons op voor elk grondwerk op maat.

Bouw- & Infraprojecten

Veel projecten nemen wij aan als hoofdaannemer om alle werkzaamheden compleet te organiseren. Daarnaast werken wij vaak voor aannemers en/of bouwbedrijven om het grondwerk van grotere projecten uit te voeren.

Lees meer »

Natuurontwikkeling

Bij natuurontwikkeling projecten wordt er vaak gewerkt aan de realisatie van sloten, waterpartijen, wandelpaden en groenbeplanting. Behalve de beplanting van groen kunnen wij bijna alle werkzaamheden verzorgen.

Lees meer »

Land verkavelen

Bollenteelt wordt op steeds grotere schaal uitgevoerd met steeds groter wordende machines. Daarvoor zijn grote percelen nodig. Veel oude percelen zijn klein en grenzen aan kromme sloten.

Lees meer »

Land verbeteren

Spitten van potentieel bollenland houdt in dat de onbruikbare bovenlaag wordt verwisseld met een dieper gelegen zandlaag. Door inzet van onze rupsgraafmachines is het mogelijk om een bovenlaag tot 3m dikte te wisselen met zand uit de ondergrond.

Lees meer »

Offerte nodig?